O društvu

Začetki Turističnega društva Zg. Kungota segajo v leto 1987, ko smo na pobudo SO Pesnica, začeli pogovore o ustanovitvi TD v Krajevni skupnosti Zg. Kungota. Komisija za varstvo in olepšanje okolja, je delovala že od 1977, ko smo pod okriljem Hortikulturnega društva Maribor, začeli s tekmovanjem „ ZA LEP ČIST IN S CVETJEM OKRAŠEN DOM“. Delo v komisiji je pokazalo vidne rezultate takoj v začetku, to nas je opogumilo in sklep komisije je bil, da ustanovimo Turistično društvo. Ustanovni občni zbor Turističnega društva Zg. Kungota je bil 21.02.1988. Udeležilo se ga je 115 krajanov, ki so tudi sodelovali v tekmovanju, to so bili prvi člani TD.

Na občnem zboru smo si zadali 3 pomembne naloge TD:

1. da s tekmovanjem ZA LEP ČIST IN S CVETJEM OKRAŠEN DOM, lepšamo naš kraj,

2. da pripravimo več osrednjih prireditev v našem kraju in

3. da privabimo v naš lep kraj tudi obiskovalce od drugod.

 

– Leta 1988 smo začeli z osrednjo prireditvijo PRAZNIK CVETJA IN PECIVA;

– 1. RAZSTAVO VELIKONOČNIH PIRHOV smo pripravili leta 1992;

– Leta 2003 pa smo pripravili RAZSTAVO BUČ IN DRUGIH JESENSKIH PRIDELKOV.

Te naše prireditve so postale osrednje in jih organiziramo vsako leto in tako izpolnjujemo naloge, ki smo si jih zadali na Ustanovnem občnem zboru.

Na vsakoletnem občnem zboru sprejemamo kar obširen program dela, ki ga tudi vedno realiziramo. Ob tej priliki podeljujemo tudi priznanjan za sodelovanje v tekmovanju ZA LEP ČIST IN S CVETJEM OKRAŠEN DOM. Priznanja dobijo sodelujoči, ki tekmujejo že 10, 15, 20, 25, 30 in 35 let. Vsako leto najzaslužnejšim tekmovalcem podelimo prestižno priznanje ZLATO VRTNICO TURISTIČNEGA DRUŠTVA, za izredno lepo urejeno okolje.